Drukuj
Odsłony: 3163

W dniu 7 czerwca 2010 roku dokonano uroczystego otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej po modernizacji, która trwała 11 miesięcy. Całe zadanie pod nazwą "Rozbudowa z przebudową Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych" zostało sfinansowane w części ze środków MKiDN (250 tys. zł) i Gminy Osjaków (200 tys. zł).

{multithumb thumb_width=250 thumb_height=180} otwarcie biblioteki otwarcie biblioteki otwarcie biblioteki otwarcie biblioteki

W uroczystości uczestniczyli: Pan Mieczysław Łuczak - Poseł na Sejm RP, Pan Paweł Stułka - Naczelnik Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w MKiDN, Pan Andrzej Stepień - Starosta Powiatu Wieluńskiego, Pan Jarosław Trojan ? Wójt Gminy Osjaków, Pan Sławomir Kaźmierczak - Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie wraz z Radnymi, Dyrektorzy Bibliotek Powiatowych i Gminnych z Powiatu Wieluńskiego i Sieradzkiego, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych z terenu Powiatu Wieluńskiego i Gminy Osjaków, pracownicy UG w Osjakowie, sołtysi, sponsorzy, darczyńcy, ofiarodawcy, Przyjaciele Biblioteki, czytelnicy, młodzież, dzieci i media.

otwarcie biblioteki otwarcie biblioteki otwarcie biblioteki otwarcie biblioteki

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pan Mieczysław Łuczak - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Paweł Stułka - Naczelnik Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MkiDN, Pan Jarosłw Trojan - Wójt Gminy Osjaków, Pan Andrzej Stępień - Starosta Powiatu Wieluńskiego, Pani Barbara Domagała - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie.

otwarcie biblioteki otwarcie biblioteki otwarcie biblioteki otwarcie biblioteki