Drukuj
Odsłony: 3274

Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna jest w trakcie realizacji zadania pn. „Odpady – szukaj zysku w odzysku”. Całkowity koszt zaplanowanego zadania wynosi 10.199,00 zł, w tym 8.440,00 zł dotacja z WFOŚiGW w Łodzi. Zadanie przebiega w kilku etapach i obejmuje wszystkie grupy społeczne.

Realizacja programu rozpoczęła się od przedszkolaków. To właśnie dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy została przygotowana lekcja biblioteczna pt: „Jestem Ekoludkiem”. W dniu 30 maja 2012 roku o godz.10.00 do Gminnej Biblioteki Publicznej przybyła grupa przedszkolaków z Publicznego Przedszkola „Słoneczna Polana” w Osjakowie wraz z opiekunem. Zajęcia rozpoczęły się od wyjaśnienia maluchom słowa ekologia w oparciu o wiersz D. Klimkiewicza pt. „Co to jest ekologia” oraz słowa odpady ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich segregację. Po krótkim wprowadzeniu w temat lekcji dzieciom została przedstawiona prezentacja pt. „Jak powstaje ekologiczny nabiał”. Następnie przedszkolaki poznały zasady segregacji odpadów oraz pojemniki przeznaczone na odpady, które zostały wypożyczone od Eko Region Bełchatów. Kolejnym punktem spotkania była zabawa ruchowa pt: „Segregujemy śmieci”. Dzieci zgromadziły się wokół „góry śmieci” po czym podzielone zostały na 5 grup po 5 osób. Zadaniem każdego malucha stojącego w swojej kolejce było zabranie jednej rzeczy i wrzucenie jej do odpowiedniego kosza. Pod czujnym okiem organizatorów czynność ta powtarzana była do zniknięcia wszystkich odpadów. Przedszkolaki doskonale zdały sprawdzian z wcześniej zdobytej wiedzy. Na zakończenie dzieci poczęstowane zostały owocami, otrzymały soczki oraz na pamiątkę spotkania zakładkę do książki z informacjami o segregacji odpadów. W dniu następnym tj. 31 maja lekcja biblioteczna została przeprowadzona ponownie dla drugiej grupy przedszkolaków. Spotkanie miało taki sam przebieg jak dzień wcześniej.