Drukuj
Odsłony: 412

Gminna Biblioteka Publiczna w Osjakowie i Biblioteka przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie zorganizowała w dniu 16 maja 2019 roku Gminny Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas I, II  Szkół Podstawowych w Osjakowie i Katolickich Szkół Podstawowych w Drobnicach i Czernicach, którzy zostali wyłonieni w szkolnych eliminacjach. Grupa  22 uczniów, podzielona na dwie kategorie, zmagała się z wybranymi tekstami ze znanych im książek.
Gdy komisja udała się na obrady uczestnicy oraz pozostałe dzieci wzięły udział w zabawach, które były zorganizowane w czytelni oraz obejrzeli wystawę Książek dla Dzieci. Wystawa, przybliżyła uczestnikom znane książki dla dzieci i ich autorów m.in. H.Ch. Andersena, A. A. Milne, J. Brzechwę, J. Tuwima, M. Konopnicką, H. Loftinga. Dzięki temu pozwoliło to uczestnikom na odreagowanie stresu związanego z uczestnictwem w konkursie.
Po wyczerpujących obradach jury, w składzie: Maria Nowaczyk, Maria Wiluś i Halina Bator – Emerytowanych Dyrektorów Szkół ogłosiło wyniki. Przyznano dyplomy i nagrody w następujących kategoriach:


W I kategorii klasy I:
 I miejsce – Lena Osiewicz (Osjaków)
 II miejsce – Aleksander Jaskólski (Osjaków)
 III miejsce – Anna Szuster  (Czernice)


Wyróżnienia:
 Aleksandra Chodak  (Osjaków)
 Zofia Prusińska (Osjaków)


W II kategorii klasy II:
 I miejsce – Sara Osyda (Czernice)
 II miejsce – Wit Rezler (Drobnice)
 III miejsce – Michalina Kędzior (Osjaków)


Wyróżnienia:
 Zofia Kokot (Drobnice)
 Katarzyna Uryszek (Osjaków)


Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Reszta uczestników otrzymała podziękowania za udział w konkursie. W czasie trwania konkursu był przygotowany słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników i gości. Wszystkim uczestnikom konkursu, jury, nauczycielom i rodzicom serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również Paniom: Marioli Leś, Iwonie Bereś i Agnieszce Kukuł.

Zapraszamy za rok.